Konsernsjef Anders Sørheim Hundseid i Fatland AS må sjå konkurrentar få store fordeler grunna skilnadane på straumprisen mellom landsdelar i Noreg.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN
Konsernsjef Anders Sørheim Hundseid i Fatland AS må sjå konkurrentar få store fordeler grunna skilnadane på straumprisen mellom landsdelar i Noreg. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Skilnad i straumprisar bremsar utbygging