Statsforvaltar Bent Høie meiner vilkåra for byggjestartdispensasjon for eit datasenter i Rogland ikkje er oppfylte. Foto: Fredrik Hagen / NTB / NPK
Statsforvaltar Bent Høie meiner vilkåra for byggjestartdispensasjon for eit datasenter i Rogland ikkje er oppfylte. Foto: Fredrik Hagen / NTB / NPK

Statsforvaltaren i Rogaland seier nei til byggjestart for datasenter