Det blir fortau rett fram og forbi Kiwibygget, berre broten av innkøyring til butikken og Omega som blir smalare enn i dag. 

Statens vegvesen støttar alternativet der gåande blir leia frå undergangen og mot Kiwi-krysset, og deretter rett mot butikken.
Arkivfoto.

Ulykke nær butikk