Vest Stål og Fasade AS har kjøpt eit 40 mål stort område  på tilknytta næringsområdet på Steinsland i Sandeid.
Thor Olav (f.v.) og Bjørn Steinar Helgevold står her midt i arealet dei har kjøpt. Hårå i Sandeid og Haugland i Ølen i bakgrunnen. FOTO: Nils Tokheim

Vart leiar for 70 årsverk utan å skifta kontor