Ordførar Ole Johan Vierdal (Sp, t.v.), Wenche S. Lilleland (Ap) og Gustav Løge Fosse (KrF) spar opp fem millionar kroner dei neste to åra til uteområda på Ølen skule og andre skular og barnehagar i kommunen dei neste to åra. Foto: Svein-Erik Larsen
Ordførar Ole Johan Vierdal (Sp, t.v.), Wenche S. Lilleland (Ap) og Gustav Løge Fosse (KrF) spar opp fem millionar kroner dei neste to åra til uteområda på Ølen skule og andre skular og barnehagar i kommunen dei neste to åra. Foto: Svein-Erik Larsen

Fleirtalet vil bruke meir pengar på dei unge