Tungbilkontroll. 
ILLUSTRASJONSFOTO: ANETTE HJELLE/STATENS VEGVESEN
Tungbilkontroll. ILLUSTRASJONSFOTO: ANETTE HJELLE/STATENS VEGVESEN

E134: Sjåfør fekk valet mellom å vente på bar veg eller køyre om Sørlandet