Blåmeis og andre småfugler er blant dei som blir tekne av katter kvart år.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN
Blåmeis og andre småfugler er blant dei som blir tekne av katter kvart år. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Fugl og katt, ditt ansvar

Hvis du synes det er en dum tanke å ha katt i bånd kan du trygt fortsette å la den gå som den vil. En katteeier har i dag knapt ansvar for hva katten gjør. Jeg sier at folk bør passe katten sin, men har ikke foreslått lov eller påbud. Det er mitt personlige forslag, ikke et forslag vedtatt av MDG.

Grunnen til mitt forslag er at Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) sier: «Hold av tamkatt medfører høy risiko for negative effekter på biologisk mangfold i Norge. VKM anslår at tamkatter i Norge skader og dreper mellom 21 og 68 millioner byttedyr årlig, derav 4 – 14 millioner skadde og drepte fugler, og mellom 13 – 43 millioner pattedyr. Rundt 75 prosent tas av eide katter». Og: «Bruk av utendørs innhegning eller lufting utendørs i bånd, vil trolig ha stor effekt for at tamkatt skal skade og drepe (færre) byttedyr … Slike tiltak vil i liten grad redusere velferden for kattene».

0VKM er en uavhengig, tverrfaglig vitenskapskomité som vurderer risiko som har betydning for trygg mat og for miljøet, for Mattilsynet og Miljødirektoratet. VMK har 123 medlemmer og er oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet. Mange som har reagert mot mitt forslag mener at andre tiltak er bedre: Halsbånd, bjelle, inne om natten osv. Gjerne det. Men hvis dette er så gode tiltak, hvorfor drepes det da så mye fugl? Fordi tiltakene ikke brukes? Eller ikke virker?

Mange mener det er dårlig velferd for katt å gå i bånd. VMK er uenig. Jeg også. Min bakgrunn for det er et liv med mange hunder og katter, og et hovedfag i atferdsbiologi.  Jeg synes ikke vi plutselig skal sette bånd på alle voksne katter. Det ville blitt bråk. Men tren din neste katt i bånd fra den er unge, så får den det fint og du blir kanskje enda bedre kjent med katten din.

Poenget er ikke at katten absolutt skal i bånd. Bånd er jo en velprøvd måte å holde orden på dyr, men hvis noe annet virker bedre er det fint for meg. Poenget er at vi som har katt må ta ansvar og holde kontroll på hva katten vår gjør. Poenget er at mange millioner fugler må slippe å bli drept og kanskje pint av våre katter fordi vi ikke tar ansvar.

Inntil videre er det fortsatt fritt fram for katter. Neste år blir nye 4 – 14 millioner fugl drept av våre katter hvis vi ikke gjør noe. Den debatten må vi tåle, av hensyn til natur og dyrevelferd.

Rasmus Hansson

Stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne