Sandeid sentrum 15.12.2022
Miljøgata skal gå gjennom Sandeid frå skulen til brua over Rødneelva, med ein liten avstikkar med fortau gjennom Sandeidsjøen. Tunnelinnslaget er planlagt knappe to kilometer lenger ute på Saudavegen. Arkivfoto: Nils Tokheim

Jobbar vidare med miljøgate og tunnel