Etne kommune oppmodar folk til å senda sms til dette nummeret om dei ønskjer kontakt med helsestasjonen. 
Illustrasjonsfoto: Grethe Hopland Ravn
Etne kommune oppmodar folk til å senda sms til dette nummeret om dei ønskjer kontakt med helsestasjonen. Illustrasjonsfoto: Grethe Hopland Ravn

Knapt med ressursar på helsestasjonen