Kommunestyret i Vindafjord samla seg bak åtte verbalforslag til budsjettet for 2023. Foto: Svein-Erik Larsen
Kommunestyret i Vindafjord samla seg bak åtte verbalforslag til budsjettet for 2023. Foto: Svein-Erik Larsen

Kommunestyret fann saman