Innlandet og Trøndelag har flest setrar med høvesvis 447 og 118 setrar. I Vestland var det 69 setrar i drift, ifølgje SSB. Bildet er frå Sogndal kommune i Vestland. Foto: Toralf Larsen Vallestad / NPK
Innlandet og Trøndelag har flest setrar med høvesvis 447 og 118 setrar. I Vestland var det 69 setrar i drift, ifølgje SSB. Bildet er frå Sogndal kommune i Vestland. Foto: Toralf Larsen Vallestad / NPK

Kraftig nedgang i seterdrifta