Tilsette på merdkanten bidreg til mest verdiskaping i havbruksnæringa. Senja. Foto: Terje Bendiksby / NTB / NPK
Tilsette på merdkanten bidreg til mest verdiskaping i havbruksnæringa. Senja. Foto: Terje Bendiksby / NTB / NPK

Kvar tilsett i matfiskoppdrett skaper verdiar for 4,6 millionar