Lagmannsretten frikjenner 53-åring for drapet på Birgitte Tengs