Det er oransje farevarsel for flaum, noko som gjeld for heile Vestlandet.
ILLUSTRASJON: VARSOM.NO
Det er oransje farevarsel for flaum, noko som gjeld for heile Vestlandet. ILLUSTRASJON: VARSOM.NO

Oransje farevarse for flaum. Vegvesenet: — Vurder om det er naudsynt å reise