Mobbeombodet i Vestland hadsama meir enn 200 førespurnadar i 2023.
Iliustrasjon: Dall-E/Generert av kunsting itelligens (KI)
Mobbeombodet i Vestland hadsama meir enn 200 førespurnadar i 2023. Iliustrasjon: Dall-E/Generert av kunsting itelligens (KI)

Over 200 saker til mobbeombodet