Peder Weidemann Egseth jobber med skatter og avgifter i
 Sjømat Norge.
FOTO: SJØMTAT NORGE
Peder Weidemann Egseth jobber med skatter og avgifter i Sjømat Norge. FOTO: SJØMTAT NORGE

Store penger i kampen mot høy laksedødelighet