Vågen skule – 86 elevar
Vågen oppvekstssenter. Arkivfoto

Tilsette fryktar konsekvensar av leiar-kutt