Det var mange som møtte i båthamna på Bjoa laurdag. Foto: Grethe Hopland Ravn
Det er god oppslutnad om fleire arrangement i Bjoa, eksempelvis familiedagen i båthamna (her frå 2022). Nå ønsker mange fastbuande og hyttefolk seg butikk i bygda. Arkivfoto:

Bygda vil ha butikk