Kystverket anslår ein auke på fire prosent i talet på cruiseanløp i 2024. Talet på cruisepassasjerar er forventa å auke med seks prosent. Illustrasjonsfoto: Erik Johansen / NTB / NPK
Kystverket anslår ein auke på fire prosent i talet på cruiseanløp i 2024. Talet på cruisepassasjerar er forventa å auke med seks prosent. Illustrasjonsfoto: Erik Johansen / NTB / NPK

Cruisetrafikken auka i 2023