Folk trur dei får mindre å rutte med i 2022
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

DN: Ekspertar trur fleire vil slite med bustadlåndet i 2024