Kaldt vêr og moderat med vatn i Etneelva har ført til at laksen ventar med å gå opp i elva. Det er nesten ikkje registert villkaks på veg oppover i vassdraget, men godt med smolt som vil ut i sjøen. 
Arkivfoto
Dramatisk for villaksen 2023 var det dårlegaste året for villaksen nokosinne. Torstein Tysvær Nymoen

Dramatisk for villaksen