Tollboden på Innlandet i Kristiansund. Foto: Trond A. Isaksen / Riksantikvaren
Tollboden på Innlandet i Kristiansund. Foto: Trond A. Isaksen / Riksantikvaren

Drøymer du om å starte næring i eit gammalt hus?