9 prosent av studentar vil berre ha digital undervisning, og 13 prosent ønskjer berre fysisk undervisning. Foto: Frank May / NTB / NPK
9 prosent av studentar vil berre ha digital undervisning, og 13 prosent ønskjer berre fysisk undervisning. Foto: Frank May / NTB / NPK

Fire av ti studentar vil ha fysisk undervisning