Reint drikkevatn er viktig om ein skal klare seg på eiga hand i 72 timar. Foto: Glenn Røkeberg/DSB
Reint drikkevatn er viktig om ein skal klare seg på eiga hand i 72 timar. Foto: Glenn Røkeberg/DSB

Fleire lagrar vatn