Det er store skilnader på prisane straumselskapa tilbyr, ifølgje Forbrukarrådet. Dei ber folk sjekka og samanlikna prisane. Illustrasjonsfoto: Paul Kleiven / NTB / NPK
Det er store skilnader på prisane straumselskapa tilbyr, ifølgje Forbrukarrådet. Dei ber folk sjekka og samanlikna prisane. Illustrasjonsfoto: Paul Kleiven / NTB / NPK

Forbrukarrådet: Fleire straumselskap lurer kundane