Webkamera nåsituasjon
Midtlæger på Haukelifjell klokka 21.23. Webkamera: Statens vegvesen

Haukelifjell, Boknafjorden og Hardangervidda