Trea blir merkte ut frå kor gamle dei er. Treet til venstre er merkt med blå striper, noko som betyr at det er klart for hogg i år.
Illustrasjonsfoto: Grethe Hopland Ravn FOTO: Grethe Hopland Ravn

Hentar juletre