At regjeringa importerer jordbruksvarene vi manglar, samtidig som norske bønder må betale ei avgift dersom dei produserer for mykje mjølk, er komplett fallitt på rekke og rad, meiner Høgres landbrukspolitiske talsperson, Lene Westgaard-Halle. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB / NPK
At regjeringa importerer jordbruksvarene vi manglar, samtidig som norske bønder må betale ei avgift dersom dei produserer for mykje mjølk, er komplett fallitt på rekke og rad, meiner Høgres landbrukspolitiske talsperson, Lene Westgaard-Halle. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB / NPK

Høgre ut mot landbruksministeren etter egge-, mjølke- og potetmangel