Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen er misnøgd med at det er et stort sprik mellom talet på oppdrettsfisk som er rapportert rømt frå oppdrettsmerdar, og det reelle antalet. Foto: Fredrik Hagen / NTB/NPK
Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen er misnøgd med at det er et stort sprik mellom talet på oppdrettsfisk som er rapportert rømt frå oppdrettsmerdar, og det reelle antalet. Foto: Fredrik Hagen / NTB/NPK

Ingen veit kor mange fisk som rømde frå oppdrettsanlegg