På Etne kommune sine heimesider blir det opplyst at Vestland fylkeskommune riggar til opne regionale dialogmøte om ny utviklingsplan. Her vil dei ha innspel frå innbyggjarane. Fylkesordførar Jon Askeland vil leia møta som går av stabelen på Stord, i Bergen og i Førde.
På Etne kommune sine heimesider blir det opplyst at Vestland fylkeskommune riggar til opne regionale dialogmøte om ny utviklingsplan. Her vil dei ha innspel frå innbyggjarane. Fylkesordførar Jon Askeland vil leia møta som går av stabelen på Stord, i Bergen og i Førde.

Inviterer til å påverka samfunnsutviklinga