Dronning Sonja og kong Harald kjem til Vindafjord i mai. Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff.
Dronning Sonja og kong Harald kjem til Vindafjord i mai. Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff.

Kongeparet kjem på besøk