Utmarksbrann 03.01.2024
Her held brannvakta i Vindafjord og politiet vakt etter sløkkinga. FOTO: Haugaland Brann og Redning IKS

Kontroll trass i uheldig vindretning