Thorir Hergeirsson kjem til Sandeid i vinter.
FOTO: NOREGS HANDBALLFORBUND
Thorir Hergeirsson kjem til Sandeid i vinter. FOTO: NOREGS HANDBALLFORBUND

Landslagstrenar kjem til Sandeid