Alle fylkeslaga til Norges Bondelag fekk ein medlemsauke i 2023. Foto: Paul Kleiven / NTB / NPK
Alle fylkeslaga til Norges Bondelag fekk ein medlemsauke i 2023. Foto: Paul Kleiven / NTB / NPK

Medlemsauke i alle fylke for Norges Bondelag