Det er mjølkemangel i vinter. Derfor har Landbruksdirektoratet kutta i toll og auka mporten av mjølkepulver. Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK
Det er mjølkemangel i vinter. Derfor har Landbruksdirektoratet kutta i toll og auka mporten av mjølkepulver. Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Mjølkemangel i vinter fører til tollkutt og import