Liturgien som vert brukt ved gravferder i dag er frå 2002. Foto: Kari Hamre / NPK
Liturgien som vert brukt ved gravferder i dag er frå 2002. Foto: Kari Hamre / NPK

No skal gravferdsliturgien reviderast