Tomteselskapet Etne si store investering er i Fitja-feltet i Etne der det saman med ein annan aktør vart lagt til rette for 59 tomter. I fjor kjøpte Etne kommune tre bustadtomter for å hjelpe med likviditeten i selskapet, og utviklinga i det nye året er usikker. Foto: Jon Edvardsen
Illustrasjon. Arkivfoto: Jon Edvardsen

Nybustadtala i 2023 er dei svakaste som nokon gong er målte