Helse Fonna melder om eit nytt dødsfall på grunn av korona ved Haugesund sjukehus. Føretaket innfører gul beredskap og reduserer aktivitetsnivået på grunn av smittetrykket.
FOTO: HELSE FONNA
Haugesund sjukehus er eitt av sjukehusa i Helse Fonna. FOTO: HELSE FONNA

Nytt styre i Helse Fonna