Verdien i torskesektoren sokk i 2023, ifølgje førebelse tal frå Fiskeridirektoratet. Foto: Heidi Molstad Andresen / NPK
Verdien i torskesektoren sokk i 2023, ifølgje førebelse tal frå Fiskeridirektoratet. Foto: Heidi Molstad Andresen / NPK

Nytt toppår for norsk fiskenæring