NPK om sei vs. torsk.
RIMELEG I DYRTID: Prisane har falle både på fersk og fryst sei. Forklaringa er både reduserte torskekvotar, høgare seikvotar og lågare prisar på konkurrerande sei. Samla har det gjort seien til eit attraktivt alternativ til torsk. Foto: Noregs sjømatråd

Så og sei(e) halv pris