Sjefen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag er sjukemeldt