Det nye propan-anlegget blir bygd i Haugaland Nærngspark.
FOTO: HAUGALAND NÆRINGSPARK
Det nye propan-anlegget blir bygd i Haugaland Nærngspark. FOTO: HAUGALAND NÆRINGSPARK

Skal byggje stort anlegg for mottak og lagring av propan