Talet på ledige i Vindafjord går ned. Arkivfoto: Arne Frøkedal
Talet på ledige i Vindafjord går ned. Arkivfoto: Arne Frøkedal FOTO: Arne Frøkedal

Stadig fleire vindafjordingar får arbeidsavklaringspengar