Cirka 400 stolar var plassert ut i Skjold for å huse alle tilsette på skular og barnehagar i Vindafjord. André Hustoft Nesheim fekk dei til å gjere ei strekkøving etter nokre timar med sitting. Foto: Svein-Erik Larsen
Cirka 400 stolar var plassert ut i Skjold for å huse alle tilsette på skular og barnehagar i Vindafjord. André Hustoft Nesheim fekk dei til å gjere ei strekkøving etter nokre timar med sitting. Foto: Svein-Erik Larsen

Stort engasjement for barna