9 av 10 spurde i ei undersøking gjennomført av Telenor vart freista svindla i fjerde kvartal i 2023. Foto: Frederik Ringnes / NTB / NPK
9 av 10 spurde i ei undersøking gjennomført av Telenor vart freista svindla i fjerde kvartal i 2023. Foto: Frederik Ringnes / NTB / NPK

Telenor: 9 av 10 vart freista svindla i fjerde kvartal