NPK-sak 25.01.24 om fugleteljing
Raudstrupa er ein ganske vanleg art i hagar langs kysten av Sør-Noreg, men er ekstra sårbar for streng kulde og mykje snø. Foto: Frode Falkenberg / BirdLife Noreg.

Teljing av hagefugl denne helga