Karmsund bru er stengt grunna sterk vind måndag morgon.
FOTO: STATENS VEGVESEN/WEBCAM
Karmsund bru er stengt grunna sterk vind måndag morgon. FOTO: STATENS VEGVESEN/WEBCAM

Vêret: Mykje vatn i vegbanen – sterk vind på kysten – Karmsund bru stengt for store køyretøy

Vegtrafikksentralen melder måndag morgon om store utfordringar i trafikken, spesielt i Rogaland, grunna mykje vatn i vegbanen, og på kysten er det i tillegg sterk vind.

Mellom anna mellom Rullestadtunnelen i Etne og Liamyrane bom på Haukelifjell er det mykje vatn fleire stadar.

Vêret: Slik blir den alternative skuleskyssen aust i Etne måndag

E134 Haukelifjell opna likevel for trafikk måndag morgon etter at det har vore kolonnekøyring i heile natt.

Karmsund bru var ved 7.30-tida opna for mindre køyretøy, men stengt for køyretøy over 7,5 tonn.

Fjord 1 melder om at det blir normalt drift i ferjesambandet Langevåg-Buavåg mellom Bømlo og Sveio frå klokka 16.

Det er meldt storm i Boknafjorden, men førebels går ferjesambandet Mortavika-Arsvågen på E39, vel å merke frå Hanasand på sørsida, noko som betyr lengre reisetid på sambandet.

Statens Vegvesen oppmodar alle til å la bilen stå om dei kan måndag.