ORIGINALTEKST TIL BILETET. Stortingspolitikar Terje Halleland i FrP var invitert gjest og talar. Her til høgre i samtale med tidlegare eigar og leiar Norvald Matre.
Terje Halleland (t.h.) i samtale med Norvald Matre under skipsdåp og jubileum hos Arriva Shippping AS i Ølensvåg 1. juni 2023. FOTO: Nils Tokheim

Ut av rikspolitikken om to år