Ekstremvêret Ingunn har ført til omfattande skadar fleire stader i landet. Her ligg restane av eit tak på helikopterlandingsplassen ved sjukehuset i Harstad. Foto: Simen Loholt/iHarstad / NTB / NPK
Ekstremvêret Ingunn har ført til omfattande skadar fleire stader i landet. Her ligg restane av eit tak på helikopterlandingsplassen ved sjukehuset i Harstad. Foto: Simen Loholt/iHarstad / NTB / NPK

3000 skadar etter «Ingunn»