politibil
ARIKIVFOTO: IRENE MÆLAND HARALDSEN

Åtte fekk bot